top of page
Site logo - Psykolog Joanna Wilkås

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Vi arbetar utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om problemlösning eller verktyg för att hantera tankar och känslor. Du bokar själv nästa samtal utifrån vad som passar dig.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.
  • Skribentens bildJoanna Wilkås

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, har länge varit en av de mest använda terapimetoderna i Sverige, särskilt inom den offentliga vården. Ett av skälen till det är att metoden är väl beforskad och har visat sig vara effektiv för en rad olika psykologiska problem.

 

Är du nyfiken på hur KBT går till? Jag ska försöka förklara lite kortfattat.

 


KBT


I KBT fokuserar vi på beteenden, både yttre beteenden vilket är saker som vi gör som andra kan se och lägga märke till, och inre beteenden vilket är våra egna tankar, tolkningar, minnen och impulser som bara vi själva är medvetna om.

 

Vi tänker att beteenden, både yttre och inre, är nära sammankopplade med våra känslor. Gör vi någonting som vi tycker om blir vi ofta glada, och tänker vi på en älskad anhörig som lämnat oss blir vi ofta ledsna. Den som söker samtalsterapi har ofta fastnat i ett känslomässigt problem och vill många gånger bli hjälpt med att minska eller ta bort de jobbiga känslorna. Detta brukar dock vara en återvändsgränd. I KBT försöker vi därför påverka känslorna indirekt genom att förändra våra beteenden, återigen både yttre och inre beteenden.

 

KBT har en inlärningsteoretisk grund vilket innebär att man arbetar utifrån tanken att alla våra beteenden är inlärda på ett eller annat sätt. Det är ett väldigt hoppfullt sätt att se på saker och ting om vi är ute efter en förändring i livet - för om ett beteende är inlärt så kan det också läras om!

 

Men för att veta vilka beteenden vi ska försöka förändra krävs att vi gör en grundlig analys, en beteendeanalys. I KBT är det vanligt att inleda en terapi med en bedömningsfas. Terapeuten ställer då frågor om varför du söker terapi, frågor om ditt problem men också frågor om dina mål. Redan i bedömningen brukar också en första beteendeanalys göras. Terapeuten frågar då om vad som utlöst problemet från första början, i vilka situationer det brukar dyka upp, vilka tankar och känslor som dyker upp, vad du brukar göra i dessa situationer och vilka konsekvenser det brukar få på kort och lång sikt.

 


Beteendeanalys


Utifrån detta kan man sedan skapa sig en analys kring vad som vidmakthåller problemet, och ofta handlar det om yttre eller inre beteenden som leder till dåligt mående på lång sikt. Att förändra beteenden är såklart inte alltid lätt. I KBT kan vi använda flera olika typer av verktyg för att på ett strukturerat sätt börja förändra beteenden. Olika verktyg kan passa olika bra för olika problem, men flera av dem är också gemensamma.

 

Jag kommer inte förklara alla verktygen idag, men några av de vanligaste är psykoedukation, målformulering, beteendeaktivering, kognitiv omstrukturering, problemlösning, avslappningstekniker, beteende-experiment, exponering och vidmakthållandeplan.

 

I en klassisk KBT-terapi skapas en behandlingsplan i början av terapin och under terapins gång  går man igenom flera av verktygen, ett i taget. Du som klient får med dig hemuppgifter för att öva på verktygen på egen hand mellan sessionerna.

 

Terapin omfattar ofta 10 till 20 tillfällen och det är vanligt att klient och terapeut träffas en gång i veckan, men under perioder, särskilt mot terapins slut, kan det bli lite glesare.

 

Många uppskattar KBT för att metoden är konkret och strukturerad, det går att jobba med många av verktygen på egen hand och det kan därför ge en större känsla av kontroll över den egna terapiprocessen. Man har också fokus på nuet och kan snabbt komma till problemets kärna och nå förändring utan att lägga timmar på att undersöka hela livshistorien.

 

Men för vissa personer kan såklart struktur och fokus på nuet upplevas begränsande och hemuppgifter alltför överväldigande. Som terapeut behöver man då anpassa terapin, vilket är fullt möjligt. Det går att arbeta med tidiga minnen och att begränsa hemuppgifter även i KBT!

 

Det har också vuxit fram varianter på KBT, som exempelvis DBT (dialektisk beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). Den senaste tiden har det också pratats en hel del kring processbaserad terapi, vilket öppnar upp ännu mer för att individanpassa KBT på ett strukturerat sätt.

 

KBT är alltså en av metoderna jag arbetar med, och då framförallt på ett processbaserat sätt. ACT är också en metod som ligger mig varmt om hjärtat som jag tänkte skriva lite om längre fram.

 


 

Har du frågor, är nyfiken eller vill prova på ett terapisamtal? Då är du varmt välkommen att boka ett besök hos mig, fysiskt på plats eller digitalt.
4 visningar0 kommentarer
  • Skribentens bildJoanna Wilkås

Uppdaterat: 16 feb.

Jag vet ingen dag på året som blivit en sådan tudelare som alla hjärtans dag. Alla verkar ha en åsikt och ett bestämt sätt att ta sig an denna dag som verkar väcka en hel del känslor. Vissa tar sig an dagen med full entusiasm med restaurangbesök, bio, geléhjärtan och rosor. Andra är lite mer sparsamma - kanske ett fint kort eller en film i soffan. Några gör demonstrativt en stor grej av att absolut inte göra något märkvärdigt denna dag. Och så finns det andra som lider sig igenom dagen och helst håller sig inne och undviker sociala medier där de mest kärleksfulla bilder ploppar upp och bränner hål i hjärtat.

 


Alla hjärtans dag present

Alla dessa känslor, tankar, och förhållningsätt är okej. Inget är rätt eller fel. Vad kan vara finare än en dag då vi uppmärksammar våra nära och kära lite extra? Och så finns det också 364 andra dagar på året. Det som händer just på alla hjärtans dag är inte det enda som betyder något. Några fina ord som fastnat hos mig är skrivna av Philip Bäckmo, legitimerad psykoterapeut.

 

Det är i hallen, i köket, framför tvättmaskinen, när ni plockar undan disk, städar, ser på tv eller gör något annat högst vardagligt som relationens öde formas. Det är i dessa små, till synes enkla eller till och med banala stunder, som ni lägger byggstenarna för en hållbar och vital kärlek.

Philip Bäckmo, Konsten att hålla kärleken vid livJag hoppas det finns många som vill sprida lite extra kärlek idag, men också alla andra dagar.
 

Relationer är kanske det mest vanliga temat som kommer upp i mina samtal. Det visar på hur viktiga relationer är i våra liv, med familj, vänner och kärlekspartners. Jag träffar gärna dig som vill ha stöd på temat relationer.
14 visningar0 kommentarer
  • Skribentens bildJoanna Wilkås

Uppdaterat: 7 feb.

Självkritik är när man bedömer eller kritiserar sig själv på ett negativt sätt. Att fokusera på sina brister och tillkortakommanden kan ibland verka som en rimlig väg till utveckling och förbättring – men skulle du hjälpa ett barn lära sig cykla genom hårda ord, skäll och fokus på misstagen?


Lära sig cykla


Troligtvis inte. Inte så att barnet inte skulle lära sig cykla, det kanske skulle gå galant, bäst i klassen. Men hur skulle barnet må? Skulle cykla fortfarande vara kul? Vad skulle hända med barnets självkänsla?


Detsamma händer med dig om du återkommande är självkritisk och hård dig själv.


Så var snäll mot dig själv.

 

Ge dig själv uppmuntran och stöd i stället för kritik. Det är inte ett tecken på stagnation, att du ger upp eller saknar ambitioner. Du övar bara på mer hälsosamma sätt att nå utveckling.
 

Om du behöver stöd i hur du kan hantera och bemöta självkritik kan du boka ett samtal hos mig.40 visningar0 kommentarer
1
2
bottom of page