top of page
Site logo - Psykolog Joanna Wilkås

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Vi arbetar utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om problemlösning eller verktyg för att hantera tankar och känslor. Du bokar själv nästa samtal utifrån vad som passar dig.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.

Samtalsterapi

Samtalsterapi är en form av behandling som syftar till att skapa en önskvärd förändring hos dig själv med hjälp av samtalet som verktyg. Det innebär att jag som psykolog kommer ställa frågor och be dig beskriva olika upplevelser. Det kan vara att du berättar om händelser i ditt liv, men också upplevelser inom dig som tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Tillsammans kikar vi på samband och mönster, strävar efter att nå nya insikter och övar på strategier som kan hjälpa dig till att förändra eller förhålla dig till det som är utmanande.

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller digitalt.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Jag anpassar behandlingen utifrån dina behov. Du väljer själv hur ofta och hur många gånger du vill ses. Vi fortsätter tillsammans så länge du tycker det är hjälpsamt.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Jag anpassar behandlingen utifrån dina behov. Du väljer själv hur ofta och hur många gånger du vill ses. Vi fortsätter tillsammans så länge du tycker det är hjälpsamt.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.

Hur fungerar det?

Hur fungerar det?

BOKA ONLINE

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

FÖRSTA SAMTALET

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

FORTSÄTTNINGEN

Jag anpassar behandlingen utifrån dina behov. Du väljer själv hur ofta och hur många gånger du vill ses. Vi fortsätter tillsammans så länge du tycker det är hjälpsamt.

Exempel på områden jag arbetar med

Du är välkommen till mig för stöd när det gäller det mesta. Skulle det vara något som ligger utanför min kompetens och jag tänker att du får bättre hjälp någon annanstans kommer jag försöka hjälpa dig vidare. Men utifrån mitt arbete i primärvården är jag van vid att arbeta med många olika områden, det kan exempelvis vara nedstämdhet, ångest, stress, utmattning, tvång, prestationsångest, låg självkänsla, sorg, kris, sömnsvårigheter, trauma och relationsproblem. 

Processbaserad KBT

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är en form av terapi som fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden som kan orsaka eller förvärra psykologiska problem. Den grundar sig på idén att våra tankar, känslor och beteenden är sammanvävda och påverkar varandra. Genom att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden kan du lära sig att hantera dina känslor och problem på ett mer konstruktivt sätt. Traditionellt har man i KBT arbetat strukturerat utifrån färdiga behandlingsupplägg som i forskning har visat sig ge goda resultat. Processbaserad KBT är ett steg mot ett mer individanpassat upplägg där man utgår ifrån samma teori, specifika färdigheter och strategier, men på ett strukturerad sätt väljer de delar och den ordning som bedöms kunna vara mest hjälpsamt för just dig.

Acceptance and commitment therapy, ACT

ACT, som uttalas som ett ord som engelskans "agera", är en terapimetod som härstammar från beteendeterapin på samma sätt som KBT, men här har man ett litet annat fokus. Metoden grundar sig bland annat på teorin att vi i våra försök att bli av med smärtsamma och obehagliga inre upplevelser ofta kommer längre ifrån det liv vi egentligen önskar leva. Istället för att försöka förändra eller ta bort oönskade inre upplevelser så får du här lära dig att förhålla dig till och hantera tankar, känslor och minnen och samtidigt ta steg för att leva ett engagerat, rikt och meningsfullt liv. 

Exempel på metoder jag arbetar med

Plats: Välj om du vill ses på plats i centrala Örebro där jag hyr ett rum hos Lammgårds SPA & massage, ett stenkast från slottet, eller om du vill ses online via videosamtal.

Pris: 1300kr för 45 minuter. Du betalar via swish eller faktura i samband med besöket.

Psykologmottagning, Örebro, Lammgårds
bottom of page