top of page
Site logo - Psykolog Joanna Wilkås

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Vi arbetar utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om problemlösning eller verktyg för att hantera tankar och känslor. Du bokar själv nästa samtal utifrån vad som passar dig.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.

MediYoga

MediYoga är en kvalitetssäkrad och standardiserad yogaintervention utvecklad för svensk hälso- och sjukvård genom forskning sedan 1998. 

Metoden utgår från en biopsykosocial helhetssyn och syftar till att ge ökad livskvalitet genom ökad funktion både fysiskt och psykiskt. I hälso- och sjukvården har MediYoga använts som ett komplement till sedvanlig behandling för att hantera stress, oro, ångest, smärta och sömnproblem. Ett huvudsakligt syfte i träningen är att stärka kroppens parasympatiska system, det vill säga kroppens lugn-och-ro-system.

Ett pass består av en strukturerad kombination av medveten närvaro, andning, lugna fysiska rörelser och meditation. Du kommer framförallt att sitta och ligga ner under passet och anpassar träningen helt efter dina förutsättningar. Är det svårt för dig att komma ner på golvet använder du en stol.

Yoga
Mediyoga

Jag är utbildad instruktör i MediYoga av MediYoga of Sweden Institutet

Just nu erbjuder jag MediYoga online.

Sidan är under uppbyggnad, men redan nu kan du ta del av innehållet

Yoga, MediYoga

Träna digitalt hemifrån

För tillfället kör jag enbart digitalt. Du kan välja om du vill boka och vara med på ett av mina tillfällen live, eller om du vill träna när det passar dig.

Och kom ihåg att du kan använda friskvårdsbidraget.

bottom of page