top of page
Site logo - Psykolog Joanna Wilkås

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Vi arbetar utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om problemlösning eller verktyg för att hantera tankar och känslor. Du bokar själv nästa samtal utifrån vad som passar dig.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.
Vikt, våg, obesitas, övervikt, kropp
Vandra, fysisk aktivitet, rörelse, träning
Mat, kost, Hälsosam mat, hälsa

Vad innebär levnadsvanebehandling?

Levnadsvanebehandling, eller kombinerad levnadsvanebehandling, är en av tre behandlingsalternativ som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer när det kommer till övervikt och obesitas. De andra två är läkemedel och operation. 

I kombinerad levnadsvanebehandling ingår följande:

  • individuell anpassning av kost och matvanor

  • individuell anpassning av fysisk aktivitet och bryta stillasittande

  • Individuellt stöd för att genomföra och upprätthålla de beteendeförändringar som behövs

Jag har gått Överviktsenheten i Örebros utbildningar och fått med mig grundläggande kunskap om kost och motion för viktnedgång. Som psykolog har jag dessutom utökad kompetens när det kommer till strategier för beteendeförändring, känslomässigt ätande, problemlösning, stresshantering och sömn som också är viktiga delar i behandlingsupplägget. 

Tjänsten finns ännu inte att boka,

kommer snart

Enklare behandlingar som är bra för viktnedgång omfattas av friskvårdsbidraget.

Jag har därför valt att hålla dessa behandlingar online, med lite kortare samtal och mer strukturerat upplägg för att det inte ska vara några oklarheter - väljer du tjänsten Levnadsvanebehandling kan du använda ditt friskvårdsbidrag.

Använd ditt friskvårdsbidrag

bottom of page