top of page
Site logo - Psykolog Joanna Wilkås

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Boka online

Computer to book online.

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Första samtalet

Two people alking in therapist office

Vi arbetar utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om problemlösning eller verktyg för att hantera tankar och känslor. Du bokar själv nästa samtal utifrån vad som passar dig.

Fortsättningen

Pieces of a puzzle. To illustrate how we move forward.
Mountain view and skyline. To create hope for people with mental illness.

Läs mer från mig här på bloggen

Lär känna mig som psykolog och läs mer om vanliga utmaningar i livet och vad du kan testa på egen hand

6 objekt hittat för ""

 • Hur går KBT till?

  KBT, eller kognitiv beteendeterapi, har länge varit en av de mest använda terapimetoderna i Sverige, särskilt inom den offentliga vården. Ett av skälen till det är att metoden är väl beforskad och har visat sig vara effektiv för en rad olika psykologiska problem. Är du nyfiken på hur KBT går till? Jag ska försöka förklara lite kortfattat. I KBT fokuserar vi på beteenden, både yttre beteenden vilket är saker som vi gör som andra kan se och lägga märke till, och inre beteenden vilket är våra egna tankar, tolkningar, minnen och impulser som bara vi själva är medvetna om. Vi tänker att beteenden, både yttre och inre, är nära sammankopplade med våra känslor. Gör vi någonting som vi tycker om blir vi ofta glada, och tänker vi på en älskad anhörig som lämnat oss blir vi ofta ledsna. Den som söker samtalsterapi har ofta fastnat i ett känslomässigt problem och vill många gånger bli hjälpt med att minska eller ta bort de jobbiga känslorna. Detta brukar dock vara en återvändsgränd. I KBT försöker vi därför påverka känslorna indirekt genom att förändra våra beteenden, återigen både yttre och inre beteenden. KBT har en inlärningsteoretisk grund vilket innebär att man arbetar utifrån tanken att alla våra beteenden är inlärda på ett eller annat sätt. Det är ett väldigt hoppfullt sätt att se på saker och ting om vi är ute efter en förändring i livet - för om ett beteende är inlärt så kan det också läras om! Men för att veta vilka beteenden vi ska försöka förändra krävs att vi gör en grundlig analys, en beteendeanalys. I KBT är det vanligt att inleda en terapi med en bedömningsfas. Terapeuten ställer då frågor om varför du söker terapi, frågor om ditt problem men också frågor om dina mål. Redan i bedömningen brukar också en första beteendeanalys göras. Terapeuten frågar då om vad som utlöst problemet från första början, i vilka situationer det brukar dyka upp, vilka tankar och känslor som dyker upp, vad du brukar göra i dessa situationer och vilka konsekvenser det brukar få på kort och lång sikt. Utifrån detta kan man sedan skapa sig en analys kring vad som vidmakthåller problemet, och ofta handlar det om yttre eller inre beteenden som leder till dåligt mående på lång sikt. Att förändra beteenden är såklart inte alltid lätt. I KBT kan vi använda flera olika typer av verktyg för att på ett strukturerat sätt börja förändra beteenden. Olika verktyg kan passa olika bra för olika problem, men flera av dem är också gemensamma. Jag kommer inte förklara alla verktygen idag, men några av de vanligaste är psykoedukation, målformulering, beteendeaktivering, kognitiv omstrukturering, problemlösning, avslappningstekniker, beteende-experiment, exponering och vidmakthållandeplan. I en klassisk KBT-terapi skapas en behandlingsplan i början av terapin och under terapins gång  går man igenom flera av verktygen, ett i taget. Du som klient får med dig hemuppgifter för att öva på verktygen på egen hand mellan sessionerna. Terapin omfattar ofta 10 till 20 tillfällen och det är vanligt att klient och terapeut träffas en gång i veckan, men under perioder, särskilt mot terapins slut, kan det bli lite glesare. Många uppskattar KBT för att metoden är konkret och strukturerad, det går att jobba med många av verktygen på egen hand och det kan därför ge en större känsla av kontroll över den egna terapiprocessen. Man har också fokus på nuet och kan snabbt komma till problemets kärna och nå förändring utan att lägga timmar på att undersöka hela livshistorien. Men för vissa personer kan såklart struktur och fokus på nuet upplevas begränsande och hemuppgifter alltför överväldigande. Som terapeut behöver man då anpassa terapin, vilket är fullt möjligt. Det går att arbeta med tidiga minnen och att begränsa hemuppgifter även i KBT! Det har också vuxit fram varianter på KBT, som exempelvis DBT (dialektisk beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). Den senaste tiden har det också pratats en hel del kring processbaserad terapi, vilket öppnar upp ännu mer för att individanpassa KBT på ett strukturerat sätt. KBT är alltså en av metoderna jag arbetar med, och då framförallt på ett processbaserat sätt. ACT är också en metod som ligger mig varmt om hjärtat som jag tänkte skriva lite om längre fram. Har du frågor, är nyfiken eller vill prova på ett terapisamtal? Då är du varmt välkommen att boka ett besök hos mig, fysiskt på plats eller digitalt.

 • Hur förhåller du dig till alla hjärtans dag?

  Jag vet ingen dag på året som blivit en sådan tudelare som alla hjärtans dag. Alla verkar ha en åsikt och ett bestämt sätt att ta sig an denna dag som verkar väcka en hel del känslor. Vissa tar sig an dagen med full entusiasm med restaurangbesök, bio, geléhjärtan och rosor. Andra är lite mer sparsamma - kanske ett fint kort eller en film i soffan. Några gör demonstrativt en stor grej av att absolut inte göra något märkvärdigt denna dag. Och så finns det andra som lider sig igenom dagen och helst håller sig inne och undviker sociala medier där de mest kärleksfulla bilder ploppar upp och bränner hål i hjärtat. Alla dessa känslor, tankar, och förhållningsätt är okej. Inget är rätt eller fel. Vad kan vara finare än en dag då vi uppmärksammar våra nära och kära lite extra? Och så finns det också 364 andra dagar på året. Det som händer just på alla hjärtans dag är inte det enda som betyder något. Några fina ord som fastnat hos mig är skrivna av Philip Bäckmo, legitimerad psykoterapeut. Det är i hallen, i köket, framför tvättmaskinen, när ni plockar undan disk, städar, ser på tv eller gör något annat högst vardagligt som relationens öde formas. Det är i dessa små, till synes enkla eller till och med banala stunder, som ni lägger byggstenarna för en hållbar och vital kärlek. Philip Bäckmo, Konsten att hålla kärleken vid liv Jag hoppas det finns många som vill sprida lite extra kärlek idag, men också alla andra dagar. Relationer är kanske det mest vanliga temat som kommer upp i mina samtal. Det visar på hur viktiga relationer är i våra liv, med familj, vänner och kärlekspartners. Jag träffar gärna dig som vill ha stöd på temat relationer.

 • Är du självkritisk och hård mot dig själv?

  Självkritik är när man bedömer eller kritiserar sig själv på ett negativt sätt. Att fokusera på sina brister och tillkortakommanden kan ibland verka som en rimlig väg till utveckling och förbättring – men skulle du hjälpa ett barn lära sig cykla genom hårda ord, skäll och fokus på misstagen? Troligtvis inte. Inte så att barnet inte skulle lära sig cykla, det kanske skulle gå galant, bäst i klassen. Men hur skulle barnet må? Skulle cykla fortfarande vara kul? Vad skulle hända med barnets självkänsla? Detsamma händer med dig om du återkommande är självkritisk och hård dig själv. Så var snäll mot dig själv. Ge dig själv uppmuntran och stöd i stället för kritik. Det är inte ett tecken på stagnation, att du ger upp eller saknar ambitioner. Du övar bara på mer hälsosamma sätt att nå utveckling. Om du behöver stöd i hur du kan hantera och bemöta självkritik kan du boka ett samtal hos mig.

 • Hur jag som psykolog kan hjälpa dig som kämpar med övervikt

  Fyra veckor in på det nya året och jag gissar att det är en hel del som kämpar med nyårslöften som på det ena eller andra sättet handlar om viktnedgång. Att så många idag kämpar med övervikt betyder att viktnedgång är både svårt och komplext. Jag som psykolog kan stötta på flera sätt. Jag vill börja med att säga att det är okej att leva med en stor kropp. Vikt är komplext och det viktskammande som länge funnits i samhället hjälper ingen. Däremot vet vi att övervikt och framför allt obesitas innebär en ökad risk för ohälsa och sjukdom. Därför är det viktigt att du oavsett vikt tar hand om dig och din kropp. Det finns många orsaker till att det kan vara svårt att få till hälsosamma levnadsvanor och viktkontroll. Det finns också många olika sätt för att ta hjälp och stöd. Du kan vända dig till läkare, fysioterapeut, dietist eller kanske till någon av alla de viktforum som finns där du kan ta stöd av andra som kämpar med övervikt. Men här nedan vill jag kort beskriva när du kan välja att söka dig till mig som psykolog för stöd gällande övervikt. När du vill göra livsstilsförändringar: Att försöka förändra sin livsstil, särskilt när det gäller kost och motion, kan vara en utmaning. Om du känner att du kämpar med övervikt och att dina försök till förändring inte ger önskade resultat, kan jag hjälpa dig att utforska underliggande faktorer och hinder, och erbjuda stöd för att skapa långsiktiga förändringar. När övervikten påverkar självkänslan: Många upplever en stark koppling mellan övervikt och självkänsla. Det kan handla om negativ självbild, obehag för att visa sin kropp i badkläder eller i omklädningsrum eller att man faktiskt drar sig undan och undviker dessa sammanhang. Som psykolog kan jag stötta dig i att bygga upp en mer hälsosam självbild och mer positiv attityd gentemot din kropp så att du kan leva det liv du önskar, oavsett vikt. Vid emotionellt ätande: Om du märker att du använder mat som en form av tröst eller belöning och att detta leder till ett ohälsosamt förhållande till mat så kan det vara läge att ta stöd av en psykolog. Jag kan hjälpa dig att utforska de känslomässiga utlösarna bakom ditt ätande och erbjuda strategier för att hantera dessa känslor på ett mer konstruktivt sätt. När du behöver stöd för att sätta och nå hälsomål: Att sätta realistiska och hållbara hälsomål är en avgörande del för att lyckas med livsstilsförändringar och ofta svårare än många tror. Som psykolog kan jag hjälpa dig med stöd, motivation och konkreta strategier för att sätta och nå dina mål på ett hälsosamt sätt. När andra faktorer som stress och sömn påverkar: Övervikt är som sagt komplext. Förutom kost och motion kan exempelvis biologiska, kontextuella och hormonella faktorer påverka. Som psykolog kan jag hjälpa dig med strategier för att optimera sömn och återhämtning vilket kan skapa ökad ork och energi till livsstilsförändringar, men också ge en hormonell påverkan som kan vara det som får vikten att lossna efter en envis platå. I Socialstyrelsen riktlinjer för vård vid obesitas nämns tre behandlingsmetoder; kombinerad levnadsvanebehandling, läkemedelsbehandling och kirurgi. Jag har gått Överviktsenheten Örebros utbildning i kombinerad levnadsvanebehandling och har grundläggande kunskap kring kost och motion för god hälsa. Som psykolog kan jag också bidra med extra kompetens när det kommer till hur du kan genomföra beteendeförändringar och hur du kan hantera tankar och känslor på vägen. Välkommen att boka ett samtal hos mig!

 • När är det läge att gå och prata med någon?

  Uttrycket att "gå och prata med någon" har du säkert hört. För de flesta är det välkänt att det oftast inte betyder att prata med vem som helst, utan ett uttryck för att prata med någon professionell. Men när är det egentligen läge att söka professionellt stöd? Att söka stöd och prata med någon om ens tankar och känslor är ett steg mot välmående och självförståelse. Många gånger räcker det att prata med en vän eller familjemedlem, men andra gånger kanske det behövs ett mer professionellt stöd. Som psykolog möter jag ofta människor som funderar över när det är rätt tidpunkt att söka hjälp hos en psykolog eller psykoterapeut. Här nedan beskriver jag kort några situationer där det kan vara fördelaktigt att ta steget och prata med någon. När känslorna blir överväldigande: Livet har sina upp- och nedgångar, men ibland kan känslorna bli så överväldigande att de påverkar vardagen negativt. Om du märker att du har svårt att hantera dina känslor, att de påverkar ditt arbete, dina relationer eller din fysiska hälsa, kan det vara en signal om att söka stöd. När du upplever återkommande problem: Om du befinner dig i en situation där du ständigt brottas med samma problem eller mönster, kan det vara en indikation på att det är dags att prata med någon. Som psykolog kan jag hjälpa dig att identifiera och förstå dessa mönster samt ge verktyg för förändring. När du känner dig isolerad: Att känna sig ensam och isolerad kan vara en påfrestande upplevelse. Ibland handlar det om en reell ensamhet, och ibland kan vi känna oss ensamma trots att vi har människor runtomkring. Om du saknar en känsla av samhörighet eller stöd i ditt liv, kan en psykolog eller annan professionell vara en neutral och stödjande person att dela dina tankar med. Vid stora livsförändringar: Stora livsförändringar som separation, förlust av ett arbete eller andra betydande händelser kan skapa en känsla av kaos. Även händelser som i grunden ses som positiva som att bli förälder eller gå in i en ny relation kan vara omvälvande. Att prata med någon under dessa perioder kan hjälpa dig att navigera genom förändringarna och hitta nya sätt att hantera svårigheter. När du märker fysiska symptom: Ibland manifesteras psykologiska problem genom fysiska symptom som sömnsvårigheter, magbesvär, hjärtklappning eller värk och spänningar i kroppen. Om du upplever sådana fysiska besvär utan fysisk orsak, kan det vara en signal om att det är dags att söka professionellt stöd. När du vill utvecklas som person: Kanske finns det någon del av dig som du inte är helt nöjd med och kämpar med för att förändra. Eller så är du rätt nöjd, men längtar efter nya utmaningar, att optimera och att få bli den bästa versionen av dig själv. Dessa frågor får du sällan hjälp med i den offentliga sjukvården, men de är en utmärkt anledning till att söka dig till en privat psykolog. Att söka hjälp är inte ett tecken på svaghet, utan snarare ett tecken på styrka och självinsikt. Som psykolog kan jag erbjuda en objektiv och trygg miljö där du kan utforska dina känslor och utmaningar. Kom ihåg att du inte behöver vänta tills problemen når en krispunkt – att prata med någon i ett tidigt skede kan vara ett positivt steg mot en ökad självförståelse och ett bättre känslomässigt välmående. Du är alltid välkommen att boka ett samtal om du behöver.

 • Välkommen till mig, privat psykolog i Örebro

  En blogg för dig som vill veta mer om mig och vad jag som psykolog arbetar med. I februari öppnar jag upp de första tiderna till min privata psykologmottagning. En dröm som alltid känts så långt bort men som nu är möjlig tack vare en rad omständigheter och personer i min omgivning som stöttar. I samarbete med Lammgårds SPA & massage kommer du ha möjlighet att träffa mig i ljusa och fina lokaler mitt i centrala Örebro. För dig som bor på annat håll i landet eller av olika anledningar har svårt att ta dig så finns möjligheter till videosamtal. På Storgatan 6 i Örebro, ett stenkast från Slottet, hittar du Lammgårds fina lokaler där du också kommer kunna träffa mig, Psykolog Joanna Wilkås. Varför en blogg? Som psykolog är samtalet och mötet mitt främsta verktyg. Men för den som söker hjälp kan det ibland vara jobbigt att ta steget när man inte vet vem man kommer att träffa. Det kan också vara så att man vill ta reda på mer eller prova lite på egen hand innan man tar stöd. Min intention är att du genom bloggen ska få chans att lära känna mig som psykolog, men också få mer information och enkla verktyg som du själv kan prova. När du vill är du alltid välkommen till mig för stöd, fler verktyg och individuella anpassningar efter dina behov. Välkommen! Vill du träffa en privat psykolog i Örebro? Då är du varmt välkommen att boka en tid hos mig direkt i min onlinebokning. Har du frågor eller har svårt att hitta en tid som passar dig så kan du också mejla mig innan du bokar. Du hittar min e-postadress på bokningssidan.

bottom of page